Hillonlahden ja sen pohjoispuolisen alueen asemakaavamuutoksen voimaantulo

Korkein hallinto-oikeus on 7.3.2018 antamallaan päätöksellä hylännyt asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevan valituslupahakemuksen.

Kuulutus asemakaavamuutoksen voimaantulosta