HAMINAN SUURLIPPUTANGON TÄMÄNHETKISESTÄ TILANTEESTA

Haminan suurlipputangon hankinnassa päädyttiin teräsrunkoisen 100-metrisen lipputangon hankintaan. Suunnitelman ja tarjouspyyntöasiakirjan, teknisen erittelyn, asemapiirroksen, rakennepiirroksen ja turvallisuusasiakirjan laativat A-Insinöörit Oy.

Hankinta tehtiin ADS Finland Oy:n jättämän tarjouksen perusteella. Urakkaneuvottelussa jätetty tarjous todettiin vastaavan tarjouspyyntöä. Tarjouksen sisällön osalta valituksi tullut teräksinen 100 metriä korkea lipputanko oli suunniteltu venäläisen toimijan toimesta. Tangon hinta oli 322.000 euroa ja perustusten hinta 185.000 euroa.

Rakennusvalvontaviranomainen on päätöksellään edellyttänyt ulkopuolisen tarkastajan valitsemista hankkeelle. Ulkopuolisen tarkastajan antamaa lopullista lausuntoa varten tarvittavat tangon ominaisuuksiin liittyvät ominaistiedot puuttuvat osittain edelleen. Tällä hetkellä lipputangon toimittaja yhdessä pääsuunnittelijan kanssa kokoaa olemassa olevasta laskenta-aineistosta tiedot, jotka eivät siis vielä ole olleet kokonaisuudessaan ulkopuolisen tarkastajan käytettävissä. Rakennusvalvontaviranomainen edellyttää, että ulkopuolisen tarkastajan lausunto on kaupungilla käytettävissä 9.11.2018 mennessä.

Käyttöönottolupaa suurlipputangolle ei ole vielä annettu ja kaupunki on jättänyt osan maksueristä maksamatta selvitystöiden ajaksi.

Kaupunki huolehtii alueen ja asukkaiden turvallisuudesta kaikissa tilanteissa.

Kaupunki tiedottaa asiasta seuraavan kerran 9.11.2018 jälkeen.

Lisätietoja: Matti Filppu kaupunkikehitysjohtaja p. 040 589 9852