HAMINAN SUURLIPPUSALON TILANNE 9.11.2018

Lupa teräsrunkoisen lippusalon käyttöönottoon odottaa edelleen valmistajalta lisäselvityksiä.

Lippusalon käyttöönotto on odottanut ulkopuolisen tarkastajan lopullista lausuntoa siitä, täyttääkö venäläisen valmistajan suunnittelema ja valmistama salko eurooppalaiset turvallisuusstandardit ja Suomessa vaaditun varmuustason.

Tähän mennessä lipputangon suunnittelusta vastanneet urakoitsijan toimittamat tiedot ja laskelmat eivät ole antaneet riittävän luotettavaa kuvaa rakenteen toiminnasta lopullisen lausunnon antamiseksi. Lisäselvityksiä asiasta on pyydetty lokakuussa.

Tänään valmistajalta saatujen lisätietojen valossa rakennelaskelmien tarkastaja on arvioinut, ettei sillä edelleenkään ole käytettävissään lopulliseen lausuntoon vaadittavia tietoja. Edellyttäen, että valmistaja toimittaa tarvittavat lisälaskelmat ja tiedot, lopullinen lausunto asiasta valmistuu parin viikon sisällä.

Tarkastajan tänään antaman lausunnon mukaan lippusalko ilman suurlippua kestää nykyiset, tavanomaiset alueella vallitsevat olosuhteet eikä välittömiä turvajärjestelyjä ole tarpeen rakentaa. Kaupunki huolehtii alueen ja asukkaiden turvallisuudesta kaikissa tilanteissa, ja ryhtyy tarvittaviin turvatoimenpiteisiin, jos olosuhteet sitä edellyttävät.

Kaupunki tiedottaa asiasta seuraavan kerran heti sen jälkeen, kun tarkastajan lopullinen lausunto on saatu. Lausunnon perusteella kaupunki päättää mahdollisesti tarvittavista lisätoimenpiteistä.

Haminan kaupungin konsultti- ja pääsuunnittelukumppanina hankkeessa on A-Insinöörit Oy. Kaupungin valitseman venäläisvalmisteisen lipputangon suunnittelusta ja toimituksesta on vastannut urakoitsijana ADS Finland Oy. Tämän tuoteosatoimituksen osalta A-Insinöörit toimii rakennelaskelmien tarkastajana kaupungin rakennusvalvonnan toimeksiannosta.

Lisätietoja:
Matti Filppu
kaupunkikehitysjohtaja
p. 040 589 9852