Haminan kouluratkaisuja viedään eteenpäin

Koulutyöryhmä on valmistellut alustavan kouluhankesuunnitelman, jota työstetään eteenpäin sekä kaupunkikehitys- että lasten ja nuorten palveluiden valiokuntien kanssa joulukuussa. Tämän jälkeen valiokunnat päättävät kouluhankeratkaisun etenemisestä ja valtuustokäsittelystä.

Koska osa Husulan koulun oppilaista ja henkilökunnasta oireilee mitä ilmeisimmin sisäilman vuoksi, tarvitaan ratkaisu mahdollisimman nopealla aikataululla. Päätöksenteossa pohdittavaksi tulee, onko uusi koulu vuokrattava moduuliratkaisu tai ns. perinteinen paikalleen rakennettava koulu. Samalla ratkaistaan mahdollinen väistötilan tarve.

Husulan koulun teknistä toimivuutta seurataan säännöllisesti ja ulkopuolinen asiantuntija on selvittänyt Summan koulun teknistä kuntoa. Selvityksen tavoitteena on ollut saada varmuus, missä aikataulussa Summan koulu voisi toimia taas koulurakennuksena. Alustavien lausuntojen mukaan, Summan koulua ei saada koulukäyttöön nopealla aikataululla ilman teknisiä korjauksia, joten toistaiseksi Summan koulua ei voida käyttää Husulan koulun väistötilana. Tekninen selvitys valmistuu kokonaisuudessaan joulukuun puolen välin jälkeen.

Pappilansalmen koulun rakentaminen, muu varustaminen koulutyöhön ja koulun käyttöönotto etenee vaiheittain ja sinne siirtyy alkuperäisen käyttöönottosuunnitelman mukaisesti vaiheistettuina esiopetuksen ja koulun oppilaita eri kouluista ja esikouluista, mm.  keskuskoulusta, Linnoituksesta, Uudesta Summasta ja rajalliset ryhmät Husulasta. Muutamia siirtoja tehdään myös oppilaiden asuinpaikan muutosten vuoksi. Uudesta Summasta koululaisia ja henkilökuntaa siirtyy alkuperäisessä aikataulussaan Pappilansalmen kouluun syksyllä 2019 eli noin kuuden koulukuukauden kuluttua. Pappilansalmen koulun käyttöönoton vuoksi jokainen oppilassiirtopyyntö käsitellään tapauskohtaisesti eikä oppilaspaikkoja voida juurikaan tarjota käyttöönottosuunnitelmasta poikkeavasti ennen syksyä 2019.

Lisätiedot:
Liisa Koski-Lukkari, muutosjohtaja p. 040 199 1810, liisa.koski-lukkari@hamina.fi
Sirkka Eklund, Husulan koulun johtaja p. 040 747 7338, sirkka.eklund@hamina.fi (erityisesti oppilaiden vanhempien yhteydenotot)
Ulla Enamo-Posti, vt. tilapalvelupäällikkö p. 040 551 8717 (sisäilma-asiat)