Haminan kaupungin tilinpäätös yllätti myönteisesti

Haminan kaupungin tilikauden tulos on 5,7 milj. euroa eli yli neljä miljoonaa ennakoitua parempi. Vuoden 2017 aikana talous on kehittynyt myönteisesti. Kaupungin vuosikate vahvistui ja verotulokertymä kasvoi ennakoitua paremmin. Vaikka kasvusuunta on hyvä, edelleen huolta aiheuttavat kaupungin asukasluvun ja kunnallisverotuottojen kehitys.

Haminan kaupungin vuoden 2017 ylijäämäinen tulos on paras sitten vuoden 2003 kuntaliitoksen. Vaikka tulos sisältää kertaluontoisia eriä noin 3,1 milj. euroa, myönteinen talouskehitys näkyy kaupungin tuloksessa. Vuosikate asukasta kohti oli 770 euroa, mikä on noin 200 euroa maan keskiarvoa parempi. Myös työttömyys on laskusuunnassa ja asukasluvun vähentyminen oli edellisvuotta maltillisempaa.

Koko konsernin tulos oli 6,2 milj. euroa. Kaupungin taseen ylijäämä on 6,1 milj. euroa ja konsernin taseen 17,5 milj. euroa.

Verotulot toteutuivat 1,2 milj. euroa talousarvioita paremmin, vaikka kunnallisverotuotto laski edelleen. Sen sijaan yhteisöverot kasvoivat ja kiinteistöverotuotto säilyi vuoden 2016 tasolla. Kaupungin lainamäärä kasvoi konsernivelan johdosta 4,2 milj. eurolla. Pitkäaikaisten lainojen kokonaislainamäärä kuitenkin laski hieman. Lainamäärä asukasta kohden on 4 196 euroa.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2015 asettama 50 henkilötyövuoden säästötavoite toteutui ke- vään 2017 aikana ja henkilöstömenot pienenivät 3,0 milj. euroa. Myös kilpailukykysopimus vaikutti alentavasti kaupungin menotasoon. Merkittävää oli myös henkilöstön sairaspoissaolojen väheneminen 3 päivällä ollen 15,9 päivää/työntekijä.

Vuoden 2017 nettoinvestointien toteutuma oli 10,2 milj. euroa. Suurin investointi oli Alakaupungin koulun rakentamisen aloittaminen. Rakennusten peruskorjaukseen käytettiin 1,3 milj. euroa. Lähivuosina kaupunki panostaa investoinneissaan erityisesti varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen terveisiin ja oikein mitoitettuihin tiloihin.

Joulukuussa 2017 hyväksytyn kaupungin strategian linjausten mukaisesti kaupungin talous tulee saada kestävälle tasolle. Siihen kaupunki valmistautuu mm. uudistamalla toiminnanohjaustaan sekä edistämällä tuottavuuteen ja kaupungin elinvoimaan tähtääviä toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä keskiviikkona 28.3.2018. Kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen 12.06.2018.