Hamina panostaa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen

Haminan kaupunki laatii tänä vuonna kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. Ohjelman laatimiseen saatiin valtion liikkumisen ohjauksen valtionavustusta 30 750 €. 

Hankkeen päätavoitteena on edistää Haminan alueen kävelyä ja pyöräilyä ja näin lisätä alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta, arjen sujuvuutta sekä asukkaiden hyvää terveyttä. Haminan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmalla tavoitellaan mm. kävelyn ja pyöräilyn käyttäjämäärien kasvua etenkin keskustan alueella, pyörämatkailijoiden määrän lisääntymistä sekä päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden sitoutumista kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.

Ohjelma laaditaan yhdessä kaupungin asukkaiden, kaupungin eri toimijoiden ja päättäjien kesken järjestämällä asukastilaisuuksia, työpajoja sekä kyselyitä.