HAMINA LAKKAUTTAA METSÄKYLÄN JA KANNUSJÄRVEN KOULUT

Haminan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 28.5.2019 lakkauttaa Metsäkylän ja Kannusjärven koulut. Metsäkylän koulu lakkautetaan syyslukukauden 2020 alusta ja Kannusjärven koulu sekä koululla toimivat esiopetuksen palvelut syyslukukauden 2022 alusta. Koulujen toiminta ja oppilaat siirretään uuteen Husulan moduulikouluun.

Päätös syntyi aktiivisen keskustelun ja äänestyksen jälkeen. Perussuomalaisten Janne Nyholm esitti esityksen hylkäämistä ja häntä kannattivat saman puolueen Ari Rinne ja Keskustan Jaakko Koskinen. Äänestyksessä odotetusti koulujen lakkautuksen puolesta äänestivät SDP:n, Kokoomuksen, KD:n ja Vihreiden valtuutetut, vastaan olivat Perussuomalaisten ja Keskustan ryhmät. Lopullinen päätös syntyi äänin 28/15.

Maaliskuussa 2018 kaupunginvaltuusto päätti rakentaaHusulan koulun tilalle uuden moduulikoulun. Samalla päätettiin, että jos oppilasmäärä on alle 30 missä tahansa Haminan koulussa, kyseisen koulun toiminta siirtyy Husulaan tai kouluja yhdistetään. Lukuvuonna 2018-2019 Metsäkylän koulun oppilasmäärä on 25 oppilasta ja Kannusjärven koulun oppilasmäärä on 28 oppilasta.

Oppilasennusteen mukaan Metsäkylän koulun oppilasmäärä laskee tasaisesti seuraavien vuosien aikana. Oppilasennusteen perusteella Kannusjärven koulua ei lakkauteta lukuvuoden 2020 alusta vaan vasta lukuvuoden 2022 alkaessa, jolloin oppilasennusteen mukaan oppilaita on 27. Lisäksi Kannusjärven kouluun liittyvät ratkaisut vaikuttavat myös varhaiskasvatuksen ja esikoulun toimintaan.

Metsäkylän ja Kannusjärven koulujen lakkauttamisesta on arvioitu saatavan kustannussäästöjä 620 000 euroa vuodessa. Vastaavasti koulujen lakkauttamisesta aiheutuvat kertakustannukset ovat arvioilta 383 000 euroa, mikä aiheutuu lakkautettavien koulujen mahdollisesta purkamisesta ja kirjanpitolain edellyttämistä alaskirjauksista. Lisäksi oppilaiden kuljetuskustannukset nousevat noin 42 000 euroa vuodessa.

Valtuuston aiemman päätöksen sekä kustannussyiden, oppilasennusteen, opetuksen tukitoimien ja tuntikehyksen johdosta koulujen säilyttäminen ei ole realistista eikä tasavertaista suhteessa muihin Haminan kouluihin. Tukitoimien varmistamiseksi, henkilöstökustannusten alentamiseksi sekä johtamisjärjestelmän selkeyttämiseksi Husulan, Kannusjärven ja Metsäkylän koulut yhdistetään hallinnollisesti jo syyslukukauden 2019 aikana.

Lisätiedot:
Hannu Muhonen, kaupunginjohtaja

p. 040 828 1283
hannu.muhonen@hamina.fi