Hallituksen linjaukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.

Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Varhaiskasvatuksen järjestelyissä huomioidaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Perhepäivähoito, päiväkodit sekä esiopetusryhmät päiväkodissa jatkavat toimintaansa.  

Suositellaan, että lapset ovat mahdollisuuksien mukaan kotona
Nuhaista, yskäistä tai muuten sairasta lasta ei oteta vastaan
Toimitaan mahdollisimman pienissä ryhmissä
Kiinnitetään erityistä huomiota käsihygieniaan ja yskimis– ja niistämisohjeisiin ja ohjataan lapsia toimimaan samoin
Pestään ja pyyhitään leluja ja välineitä normaalia enemmän. Lelut ja välineet, joita ei pystytä huoltamaan, otetaan pois käytöstä
Lapsen kehityksen kannalta välttämättömät ja kiireelliset yhteistyöpalaverit pidetään ja mahdollisuuksien mukaan niitä suositellaan pidettäväksi puhelinneuvotteluina

 

Esiopetus kouluilla noudattaa perusopetusta koskevaa ohjetta ja muuten noudatetaan samoja periaatteita kuin muussa varhaiskasvatuksessa

Kriittisillä aloilla työskenteleville vanhemmille varmistetaan lasten esiopetus- ja hoito. Kriittisiä aloja ovat mm. sosiaali– ja terveystoimi, pelastuslaitos, poliisi, tulli, rajavartiolaitos, yhteiskuntainfraan liittyvät alat mm. veden, lämmön, energian jakelu, viemäri- ja kiinteistöhuollon alat, tietotekniikka-ala, kasvatus- ja koulutusala ja harkinnan mukaan muu ala.

Avointa varhaiskasvatusta ja -toimintaa ei järjestetä, kohtaamispaikat ovat kiinni

Varhaiskasvatustoimisto palvelee sähköpostilla varhaiskasvatus@hamina.fi tai puhelimitse. Varhaiskasvatusmaksuissa noudatamme valtakunnallisia linjauksia.

Haminan varhaiskasvatus