Erasmus+ ohjelman kautta kansainvälisyyttä Haminaan

Nuorisopalveluilla on yhteistyössä Haminan Teinisirkuksen kanssa vapaaehtoinen nuori Hollannista toiminnoissa mukana marras-joulukuun ajan. Hänen kanssaan voi esim. treenata englanninkielen puhumista nuorisotiloilla ja sirkustaitoja Teinisirkuksen tiloissa ja koulu- ja kyläkierroksilla.

1.11. saapui Haminan Teinisirkukselle ja Haminan kaupungille Erasmus+ rahoituksella Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta vapaaehtoinen nuori Hollannista. Hän työskentelee kahden kuukauden ajan kaupungin ja sirkuksen yhteisessä hankkeessa, jossa kunnallinen nuorisotyö jalkautuu kyliin ja kouluille sirkuspedagogiikan keinoin.

Opetushallituksen kautta haettu rahoitus kattaa vapaaehtoisen kulut mukaan lukien matka-, asumis- ja ruokakustannukset sekä taskurahan. Vapaaehtoinen majoittuu kotimajoituksessa Haminan keskustassa. Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa alueen nuorille suunnattuja palveluita, huomioiden erityisesti haja-asutusalueen nuoret ja heidän yhtäläiset toimintamahdollisuutensa. Hankkeen kautta myös tuodaan kunnallista nuorisotyötä lähemmäs kolmannella sektorilla tehtävää nuorisotyötä ja etsitään uusia kanavia hedelmälliselle yhteistyölle.

Kaupungin kouluista puolenkymmentä varasi oman aikansa sirkustyöpajoille. Jo nyt, hankkeen lähestyessä puoliväliä on koulu- ja nuorisotilavierailuilla tavoitettu kolmisensataa 5.-9. luokkalaista ja nuokkari-ikäistä sekä lisäksi sirkuksen omat harrastajat.

Kansainvälisyys kuuluu molempien toimijoiden arvoihin ja arkeen, mutta vapaaehtoispalvelu Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta on molemmille ensimmäinen kokemus.

Haminan Teinisirkuksen toiminta on kaiken kaikkiaan vahvasti kansainvälistä. Erasmus+ ohjelman kautta sirkus on mukana kansainvälisessä nuorisotyössä. Sirkus osallistuu valmennuskursseille ympäri Eurooppaa ja isännöi kursseja ja nuorisovaihtoja ja on kasvattanut kansainvälistä verkostoaan aktiivisesti. Kansainvälinen nuorisotyö on avannut sirkuksen harrastajille oven yhteiseen Eurooppaan ja se kannustaa ja rohkaisee nuoria avoimuuteen, luomaan ystävyyssuhteita oman mukavuusalueen ulkopuolelle, nostaa kykyä kommunikoida oman äidinkielen lisäksi myös vieraalla kielellä.

Teinisirkuksella vierailee vuosittain opettajia ulkomailta. Vierailut ovat kansainvälisen verkostoitumisen eteen tehdyn työn hedelmällistä tulosta. Kuluvana vuonna vieraita on saapunut Sloveniasta, Unkarista, Ruotsista ja Tanskasta. Kansainvälinen työ on myös johtanut tanskalaisen ohjaajan muuttamiseen Haminaan, jossa hän on työskennellyt sirkuksen riveissä pian jo kaksi vuotta. Opetuskieli sirkuksen harjoituksissa on kaikille ikäryhmille, aina kaksivuotiaista alkaen, englanti. Kesällä 2019 Teinisirkuksen nuoret osallistuivat jo toisen kerran Tanskassa järjestettävälle kansainväliselle sirkusleirille ja sinne suunnataan myös ensi kesänä.

Kaupungin nuorisopalveluilla kansainvälisyysprojekteja on myös säännöllisin väliajoin nuorisovaihtojen ja leirien muodossa. Youth in Action nuorisovaihdoissa nuorten ryhmät ovat käyneet Iso-Britanniassa, Pohjois-Irlannissa ja Hollannissa. Haminassa on myös vastaanotettu ryhmiä eri maista. Kansainvälisiä leirejä on ollut Kuutsalossa ja Lintukodossa Etelä-Kymenlaakson nuorisopalveluiden seudullisena yhteistyönä. Ensi kesänä heinäkuussa 2020 Lintukodossa järjestetään seuraava kansainvälinen nuorten leiri, jonka teemana tulee olemaan ilmasto.

 

Lisätietoja:      Jenny Amperla                                             Katri Kotasaari

Nuorisokoordinaattori                                   Toiminnanjohtaja

Haminan nuorisopalvelut                              Haminan Teinisirkus

jenny.amperla@hamina.fi                             posti@haminanteinisirkus.fi