Haminan ekomaksujen laskutus alkaa lokakuussa

Haminan kaupunki päätti siirtyä erilliseen ekomaksulaskutukseen 1.2.2018 alkaen. Tämä tarkoittaa, että jatkossa jokaisesta asunnosta Haminassa peritään erillinen ekomaksu kerran vuodessa.

Kaupunki teki sopimuksen laskutuksen hoitamisesta Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa. Kymenlaakson Jäte lähettää laskut ja tilittää maksujen tuoton Haminan kaupungille.

Ekomaksu on jätehuollon perusmaksu

Ekomaksu on jätelakiin perustuva jätehuollon perusmaksu. Sillä katetaan jätehuollon palveluita, kuten hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyksiä sekä Haminan pienjäteaseman toimintaa. Aiemmin tämä maksu on ollut lisättynä jäteastian tyhjennyshintoihin nimellä perusmaksu. 

Ekomaksuissa on kaksi maksuluokkaa. Maksut vuodelta 2018 ovat:

1. vakituiset asunnot ja ympäri vuoden käytössä olevat vapaa-ajan asunnot 35,24 €
2. asunnot, jotka eivät ole ympärivuotisessa käytössä 25,00 €

Laskut lähetetään asunnon omistajille. Taloyhtiöissä olevien asuntojen ekomaksut laskutetaan suoraan taloyhtiöltä.

Laskutuksen hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy

Ekomaksujen laskutuksen ja niihin liittyvän asiakaspalvelun hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy. Laskujen lähettäminen alkaa lokakuussa. Laskujen mukana on ekomaksusta kertova liite, johon on hyvä tutustua.

Viranomaispäätökset tekee Kymen jätelautakunta

Jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset tehdään Kymen jätelautakunnassa. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi ekomaksujen kohtuullistamiset. Omalle ekomaksulleen voi hakea kohtuullistamista, jos kiinteistö on todistettavasti asuinkelvoton tai koko vuoden ajan tyhjillään. Lisätietoa: kymenjatelautakunta.fi. 

Lisätiedot

ekomaksulaskutus: viestintäpäällikkö Anne Sironen, Kymenlaakson Jäte Oy, p. 040 596 6465
Haminan jätehuoltopalvelut: vihertyönjohtaja Anne Repo, Haminan kaupunki, p. 040 593 4144