Asemakaavan ja osayleiskaavan muutosehdotuksia nähtävillä

Laadittavana olevat viisi asemakaavan muutosta ja niistä kolmeen liittyvät kaavan yhteydessä laadittavat tonttijaon muutokset ja tonttijaot sekä järvialueen osayleiskaavan muutos ovat ehdotusvaiheessa ja pidetään nähtävillä 27.6. – 26.7.2018.

Kuulutus asemakaavan ja osayleiskaavan muutosehdotuksia nähtävillä