Asemakaavamuutosten voimaantulo

Haminan kaupunginvaltuusto on 30.1.2018 tekemällään lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt kolme asemakaavan ja tonttijaon muutosta.

Kuulutus muutoksien voimaantulosta