Asemakaavamuutosten voimaantulo

Haminan kaupunginvaltuusto on 29.1.2019 tekemällään lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt kolme asemakaavan muutosta ja yhden asemakaavan yhteydessä laaditun tonttijaon muutoksen.

Kuulutus asemakaavamuutoksien voimaantulo