Asemakaavamuutosten ja osayleiskaavamuutoksen voimaantulo

Haminan kaupunginvaltuusto on 18.9.2018 tekemällään lainvoimaisella päätöksellä hyväksynyt kuulutuksen mukaiset asemakaavan ja tonttijaon muutokset, tonttijaon sekä osayleiskaavan muutoksen.

Kuulutus muutoksien voimaantulosta