Ajankohtaista tietoa kaupungin perusopetuksen tilanteesta

Haminan peruskouluissa lähiopetuksessa on n. 88 oppilasta. Oppilasmäärä voi muuttua ensi viikon alussa, koska tietojen mukaan monet huoltajat ovat tehneet ensimmäisiksi poikkeusolojen päiviksi erikoisjärjestelyjä töidensä ja lastensa hoitamiseksi.  

Teemme jatkuvasti tilanneharkintaa kouluista, joissa on vain muutamia lähiopetusoppilaita ja siirrämme oppilaat ja ruokahuollon toisiin kouluihin. Kuitenkin pidämme huolta jatkuvasti, ettei missään ole ohjeiden mukaisesti liian paljon henkilöitä lähikontaktissa. Tämä on yksinkertaista toteuttaa, koska kouluissa on nyt paljon tiloja käytettävissä.

Tarjoamme Suomen hallituksen linjausten mukaisesti lähiopetusta kaikille erityisen tuen oppilaille ja kriittisillä aloilla toimivien huoltajien lapsille. Olemme varautuneet, että mainittuja oppilaita tulee lisää lähiopetukseen ensi viikon aikana. Verrattuna normaaliin tilanteeseen, huoltajat ovat järjestelleet poikkeusoloissa ainakin näin aluksi lasten koulunkäyntiä etänä paljon.

Lähiopetusta saavien oppilaiden määrästä  noin 40 % on erityisen tuen lapsia ja arviolta 60 % kriittisillä aloilla työskentelevien huoltajienlapsia. Heitä on ainakin sosiaali- ja terveyspalveluissa, kasvatus- ja koulutuspalveluissa sekä yhteiskunnan infrastruktuurin toimintaan liittyvillä aloilla, kuten viemärihuolto, energiajakelu ja pakkausteollisuus.

Toiminta poikkeusoloissa on käynnistynyt pääsääntöisesti hyvin. Haminassa olimme varautuneet mahdolliseen poikkeustilanteeseen. Opetushallituksen ohjeet ovat olleet selkeitä ja tilanteeseen nähden riittäviä.

On asioita, jotka ovat vielä ratkaisematta, mutta  on ollut keskeistä saada käytännön koulutyö toimimaan. Rehtoreilta, koulujen johtajilta, opetushenkilöstöltä, muulta koulujen henkilöstöltä, ruokapalveluilta ja ICT-osaajilta on tarvittu ratkaisukeskeisyyttä ja joustavuutta näissä poikkeusoloissa. Viestinnän olemme pyrkineet pitämään selkeänä ja oikea-aikaisena. Ensimmäisinä poikkeusolojen päivinä on keskitytty oleelliseen eli kiireellisiin ja tärkeisiin asioihin koulutoiminnan turvaamiseksi.

Liisa Koski-Lukkari
Muutosjohtaja
liisa.koski-lukkari@hamina.fi, p. 040 199 1810