Perustettu 1653

Uutiset

Haminan kaupungin avustukset 2018

Haminan kaupunki myöntää vuonna 2018 avustuksia kulttuuri - liikunta- ja nuorisotoimintaan sekä sosiaalipalveluihin seuraavasti:

KULTTUURIAVUSTUKSET

Yleis- ja kohdeavustuksia ensisijaisesti haminalaisille kulttuurialan yhdistyksille ja ryhmille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille. Kohdeavustusta myönnetään sellaisten kulttuuritapahtumien ja hankkeiden toteuttamiseen, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu. Kohdeavustuksiin kuuluu myös kuntataitelija-apuraha.

Kuntataiteilija-apuraha on tarkoitettu työskentelyyn taideprojekteissa kunnan osoittamien kohderyhmien parissa. Vuonna 2018 haetaan yhteisötaiteilijaa ja kohderyhmänä ovat kaikki kaupunkilaiset. Kuntataiteilija-apurahaa voivat hakea vain ammattitaiteilijat. Taiteilijan kotikunnan ei tarvitse olla Hamina. Taiteenalaa ei ole rajattu. Apurahan maksimikesto on 6 kk.

LIIKUNTA-AVUSTUKSET

Yleis- ja kohdeavustuksia ensisijaisesti haminalaisille urheilu- ja liikuntayhdistyksille. Liikunnan yleisavustuksia myönnettäessä huomioidaan lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus ja toiminnan liikuntapoliittinen ja -kasvatuksellinen merkitys. Kohdeavustuksiin kuuluvat koulutusavustukset.

NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET

Yleis- ja kohdeavustuksia nuorisotoiminnan toteuttamiseen ensisijassa haminalaisille nuorisoyhdistyksille, nuorten toimintaryhmille sekä yhteisöille, joiden kohderyhmänä ovat nuoret. Kohdeavustuksiin kuuluvat koulutus- ja materiaalihankinnat.

SOSIAALIPALVELUIDEN AVUSTUKSET

Yleis- ja kohdeavustuksia voivat hakea ensisijaisesti haminalaiset yhdistykset.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan toiminnan yleishyödyllisyys ja tarpeellisuus sekä laajuus. Samaan toimintaan, jota kaupunki hankkii yhdistykseltä ostopalveluna, ei myönnetä avustuksia.

TOIMITILA-AVUSTUKSET

Yhteisöillä on mahdollista hakea toimitila-avustusta oman toimintansa kannalta välttämättömien tilojen ylläpito tai vuokrakustannuksiin.

Hakemuslomakkeen liitteenä toimitetaan aina toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018. Lisäksi seuraavat liitteet ko. avustusten osalta

  • yleisavustukset, liikuntatoiminnan määrä erillisellä piste- ja toimintataulukko-lomakkeella

  • kohdeavustukset, vapaamuotoinen selvitys vuoden 2018 tapahtumiin, hankkeisiin ja projekteihin, urheiluseurojen koulutusavustuksiin sekä urheilijakoulutuksen valmennukseen ja ansioluettelo kuntataiteilija-apurahaan

  • toimitila-avustukset, vapaamuotoinen selvitys liitteeksi

    Hakemuslomakkeita saa kaupungin asiakaspalvelupisteestä sekä kaupungin nettisivulta www.hamina.fi.

    Lomakkeet on palautettava liitteineen 29.3.2018 klo 15.30 mennessä sähköpostilla os. kirjaamo@hamina.fi. Paperimuotoinen hakemus toimitetaan kaupungin kirjaamoon Raatihuoneelle, Raatihuoneentori 1, PL 70, 49401 Hamina. Postitse lähetetyssä hakemuksessa viimeisen hakupäivän postileima riittää.

 

 

KESÄN 2018 KENTTIEN JA LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT SEKÄ KORVAUKSET TALVEN 2017-2018 LATUJEN TEOSTA JA KAUKALOIDEN HOIDOSTA

Urheilu- ja pallokenttien käyttövuorot ja Haminan liikuntahallin salivuorot kesäkaudeksi 2018 ovat haettavissa 18.2.2018 mennessä. Vuorot haetaan Timmi -tilanvarausjärjestelmän kautta.

Talven 2017-2018 hakemukset latujen ja kaukaloiden hoitokustannuksiin tositteineen ja hoitopäiväkirjoineen tulee palauttaa 30.4.2018 mennessä kaupungin kirjaamoon Raatihuoneelle, Raatihuoneentori 1, PL 70, 49401 Hamina.

Kaikki uutiset löydät täältä