Perustettu 1653

Uutiset

HAMINAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOESITYS 2018 VAHVISTAA TALOUTTA JA ELVYTTÄÄ KASVUA

Haminan kaupungin talousarvioesityksessä 2018 kaupunkia ja sen palveluita kehitetään edistämällä kumppanuuksia, panostamalla laadukkaaseen kasvatukseen ja opetukseen, parantamalla elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia sekä turvaamalla osaava henkilöstö ja uudistuva johtaminen. Sote-uudistukseen valmistaudutaan osallistumalla aktiivisesti maakunnalliseen valmisteluun. Investoinneista merkittävimpiä ovat Alakaupungin koulu, Tervasaaren alue ja Lippumaailma-hanke.

Haminan kaupungin kehityksessä on näkyvissä positiivisia merkkejä. Työttömyys on laskusuunnassa, lokakuun lopussa työttömyysaste oli 12,4 %. Asukasluku vähentyminen on ollut edellisvuotta maltillisempaa ja kuntien välinen nettomuutto oli syyskuun loppuun mennessä positiivinen. Hyvä vire on näkynyt myös kaupungin tax free -myynnissä, joka on ollut yksi maan vahvimmista.

Myös HaminaKotka Satama Oy:n toiminta on Haminan sataman osalta ollut hyvä. Investoinnin Haminan satamanosaan lisäävät sataman volyymia ja vahvistavat kaupungin elinvoimaa. Alkuvuonna 2018 käynnistyvä Haminan Energia Oy:n LNG-hankkeen rakennusaikainen työllistämisvaikutus on noin 100 henkilötyövuotta. Matkailuun uutta liiketoimintaa haetaan Haminan Lippumaailma -hankkeesta sekä Cursorin kanssa yhteistyössä seudun elokuvatuotannosta ja kansainvälisestä risteilyliikenteestä.

Haminan verotus pysyy esityksessä tämän vuoden tasolla. Haminan kunnallisveroprosentti on 21.

Kaupungin strategiatyö käynnistettiin keväällä 2017. Mukana valmistelussa olivat kaupunginvaltuuston lisäksi koko kaupunkikonsernin keskeiset toimijat sekä seudun elinkeinoyhtiön ja nuorisovaltuuston edustajat. Strategiatyö jatkuu päivittämällä keskeiset strategiatyötä toteuttavat ohjelmat sekä kärkihankkeet.

Lisäksi kaupungissa on aloitettu tulevaisuuden Haminan toiminnanohjauksen valmistelu. Tuleva maakunta- ja sote-uudistus vähentää toteutuessaan kaupungin henkilöstön lukumäärää noin 60 %:lla. Lisäksi uudistuksella on vaikutuksia myös toimitiloihin ja kiinteistöihin sekä kaupungin tukipalveluihin. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan prosessijohtamisen hankkeella ja uudella toiminnanjohtamisen mallilla, jolla tuetaan kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisesta sekä edistetään tuloksellisuutta ja henkilöstön hyvinvointia.

Haminan kaupungin vuoden 2018 talousarvioesitys on 1,4 M€ ylijäämäinen ja vesiliikelaitos mukaan lukien 1,6 M€. Taloussuunnitelmavuosien tuloksetkin ovat positiivisia, mutta haastetta tuo vuonna 2020 valtionosuusjärjestelmään rakennettava muutosrajoitin, jonka mukaan Haminan valtionosuuksien menetys olisi n. 2,0 milj. euroa. Rakenteelliset ja tuottavuutta edistävät toimenpiteet ovat siis edelleenkin ajankohtaisia, jotta verojenkorotuksilta vältytään.

Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvioesityksen 27.11.2017. Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 12.12.2017.

Konsernipalvelujohtaja Kirsi Hämäläisen esitys
Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

Lisätietoja antavat:
Kaupunginhallituksen pj. Titta Erkkilä, p. 050 536 6006
Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen, p. 040 828 1283
Konsernipalvelujohtaja Kirsi Hämäläinen, p. 0400 846 917

Kaikki uutiset löydät täältä