Perustettu 1653

Uutiset

TARJOUSPYYNTÖ TORIN UUDEN PALVELURAKENNUKSEN LIIKETILAN VUOKRAUKSESTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMASTA

 Tällä tarjouspyynnöllä Haminan kaupunki etsii kauppatorille rakenteilla olevan palvelurakennuksen liiketilaan vuokralaista ja toteuttamiskelpoista liikeideaa ottaen huomioon kiinteistön keskeinen sijainti kaupunkikuvassa ja toiminnan rooli osana torin ja keskustan palveluita. Tila soveltuu mm. kahvila/grilli/myyntipiste tyyppiseen toimintaan.

Rakennus valmistuu tammikuussa 2018 ja vuokrasopimus on mahdollista tehdä 1.2. alkaen. Rakennus toteutetaan laadukkailla pintamateriaaleilla. Tekniset ratkaisut ja ilmanvaihtojärjestelmä mahdollistavat ruoanvalmistuksen keittiötilassa. Vuokrattavan sisätilan pinta-ala on 33 m2.

Lisätiedot

 • Vuokrahintaan sisältyy käyttöoikeus rakennuksen ulkoalueeseen (rakennuksen ja portaiden välinen alue) sekä esiintymislavaan silloin kun lavaa ei ole tapahtumakäytössä. Mahdollinen muun torialueen käyttö ei sisälly svuokrasopimukseen ja se tapahtuu samoin periaattein ja hinnoin kuin muilla torin käyttäjillä.
 • Varsinaisen vuokran lisäksi vuokralaiselta laskutetaan sähkö- ja vesimaksu mitatun tai arvioidun kulutuksen mukaisesti. Vuokranantaja vastaa lämmityskustannuksista.
 • Keittiölaitteet sekä niiden hankinta, ylläpitovastuu ja vaikutus vuokraan sovitaan neuvottelussa.
 • Vuokralainen vastaa omien tilojen siivoamisesta, ulkoalueen siisteydestä ja käytössään olevan alueen käsilumitöistä.
 • Asiakas-wc:t ovat palvelurakennuksen asiakkaiden sekä muiden torin käyttäjien käytettävissä.
 • Vuokrasopimus on aluksi määräaikainen (määritetään sopimuksessa) ja jatkuu kiinteän kauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.
 • Torin tapahtumilla on vaikutusta alueen käyttöön ja asiakkaiden kulkemiseen. Tapahtumat pyritään suunnittelemaan niin, että tila voidaan pitää avoinna.
 • Vuokralaisen tulee sitoutua sovittaviin aukioloaikoihin. Tavoitteena on laajat aukioloajat.

Tarjouksen sisältö

 • yrityksen perustiedot ja vastuuhenkilön yhteystiedot
 • vapaamuotoinen liiketoimintasuunnitelma
  • liikeidea ja toimintaperiaate
  • tuotevalikoima yleisellä tasolla
  • haetaanko anniskeluoikeuksia
  • muu mahdollinen palvelutarjonta tai tapahtumat
  • esitys aukioloajoista
 •  referenssit aiemmasta yritystoiminnasta ja alakohtaisesta osaamisesta
 • esitys vuokran suuruudesta
 • Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -luottoluokitusselvitys tai muu luotettava selvitys taloudellisten edellytysten täyttymisestä

Mahdolliset liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot tulee ilmoittaa erillisellä liitteellä ja tämä tulee olla selkeästi merkitty. Muilta osin tarjous on vuokralaisen valinnan jälkeen julkinen.

Valintamenettely

Tarjouksen perusteella potentiaalisimpien toimijoiden kanssa käydään tarjousneuvottelut. Tarjousneuvotteluissa voidaan vielä tarkentaa toimintasuunnitelmaa ja sopimusasioita.

Valinta tehdään tarjousneuvottelujen jälkeen ja päätös toimitetaan sähköpostilla tiedoksi kaikille tarjouksen tehneille.

Valintakriteerit

 • toiminnan sopivuus ja lisäarvo torin/keskustan palveluille ja toiminnalle
 • suorat taloudelliset vaikutukset (vuokran suuruus sekä vaikutus poistoihin ja ylläpitokustannuksiin)
 • vuokralaisen osaaminen/referenssit
 • vuokralaisen vakavaraisuus ja maksuvalmius

Hylkäämisperusteet

 • Tarjouksen tulee vastata tarjouspyynnössä mainittuja vaatimuksia
 • Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei katsota olevan riittäviä teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä toiminnan toteuttamiseen ja sopimusvelvoitteiden hoitamiseen tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten maksujen suorittamisen. Tarjouksen tekijän on pyydettäessä esitettävä luotettava selvitys teknisistä ja taloudellisista edellytyksistä.

Tarjouksen antaminen

Tarjous tulee jättää 5.12.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen

Haminan kaupunki
Kirjaamo
Raatihuoneentori 1
49400 Hamina

tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hamina.fi

Viestin otsikkoon tai kirjekuoreen merkintä ”Tarjous, torin palvelurakennus”

Haminan kaupunki pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Lisätiedot:
tilapalvelupäällikkö Juha Tiitta
p. 0400 557 816, juha.tiitta(a)hamina.fi

kiinteistörakennusmestari Ulla Enamo-Posti
p. 040 551 8717, ulla.enamo-posti(a)hamina.fi

 

LIITTEET

 1. asemapiirustus
 2. pohjapiirustus
 3. vuokra-alue
 4. havainnekuva rakennuksesta

Kaikki uutiset löydät täältä