Perustettu 1653

Uutiset

Haminan kaupunginhallituksen päätöksiä 9.10.2017

Haminan Varuskuntakerhon ostaminen kaupungille

Haminan kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat neuvotelleet 4196 neliön suuruisen kiinteistön 75-1-14-1 ja sillä sijaitsevien rakennusten ostamisesta kaupungille. Kauppaneuvotteluissa on kiinteistön kauppahinnaksi oli sovittu 280 500 euroa ja omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisajaksi 1.1.2018. Asia vedettiin pois hallituksen listalta ja siihen palataan uudelleen kokouksessa 20.10.2018.

Oolanninpuiston yleissuunnitelma

Tervasaaren kehittäminen on yksi Haminan kärkihankkeista. Tavoitteena on uusi vetovoimainen, merellinen ja kaupunkimainen asuinalue.Tervasaaren asemakaava-alueen tukirangan muodostaa alueen keskellä, kaupunkikeskustan suunnasta merenrantaan asti ulottuva Oolanninpuisto. Keskeinen, laaja, merellinen puistoalue tulee lisäämään kuntalaisten harrastus-, ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia. Puiston rakennustyöt toteutetaan vaiheittain. Oolanninpuiston rakentamiskustannuksien arvioidaan olevan noin 700 000 - 1 000 000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi puiston yleissuunnitelman ja päätti varata puiston toteuttamista varten tarvittavat määrärahat kaupungin talousarvioon.

Vastaus Kotkan kaupungin ehdotukseen kuntaliitosneuvottelujen käynnistämisestä

Kotkan kaupunginhallitus on ehdottanut Kotkan-Haminan seudun kunnille kuntaliitosneuvottelujen käynnistämistä välittömästi ja pyytää ao. kunnanhallituksia tekemään tahtotilapäätöksensä 30.11.2017 mennessä. Kaupunginhallitus päätti, ettei Haminan kaupunki halua osallistua kuntaliitosta koskeviin neuvotteluihin. Haminan kaupunki haluaa kuitenkin edelleen jatkaa ja syventää seudullista yhteistyötä.

Kaikki uutiset löydät täältä