Perustettu 1653

Uutiset

                                                                                                                              

KUULUTUS VIREILLÄ OLEVAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN JOHDOSTA

Haminan ympäristölautakunnassa on vireillä ympäristönsuojelulain 27 §:n 1. mom ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) sekä valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 § 2. mom. kohdan 12 a) mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitystä. Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA: Haminan kaupunki, aluepalvelut, Puistokatu 2, 49400 Hamina. Yhteyshenkilö Matti Ruoti, p. 040 591 7726.

TOIMINNAN KUVAUS: Lupaa haetaan pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitykseen, enintään 49 000 t/vuosi. Läjitysalue täytetään pehmeillä maa-aineksilla mukaan lukien humuspitoiset orgaaniset maa-ainekset ja toiminnan päättyessä maisemoidaan. Läjitysalueen pinta-ala on 2,06 ha. Arvioitu toiminta-aika on 20 vuotta.

SIJAINTIPAIKKA: Haminan kaupungin Salmenkylä tila 75-427-3-450, Suokalliontien, Vt7 ja rautatien läheisyydessä. Sijoituspaikka on toiminut jo aiemmin Vt7 kehätien rakentamisen aikana läjitysalueena.

HAKEMUSASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO: Asiakirjat ovat nähtävänä kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä 19.4.-26.5.2017, osoite Puistokatu 2, Hamina.

MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN JÄTTÄMINEN: Hakemuksen johdosta voivat ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä ympäristölautakunnalle osoitetun kirjallisen muistutuksen viimeistään 26.5.2017, os. Haminan ympäristölautakunta, PL 70, 49401 Hamina. Myös muut kuin asianosaiset voivat ilmaista lautakunnalle mielipiteensä hakemuksen johdosta samassa määräajassa.

KUULEMISTILAISUUS: Lupa-asian käsittelyn yhteydessä ei järjestetä julkista kuulemistilaisuutta, ellei muistutuksissa ja lausunnoissa ilmene siihen erityistä tarvetta.

Lisätietoja asiasta antavat ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff, puh. 040 511 9819 ja ympäristösihteeri Kirsi Seppälä, puh. 040 534 2413.

Haminassa 19.4.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kaikki uutiset löydät täältä