Perustettu 1653

Uutiset

Yhdistysetn avustukset haettavissa

KULTTUURIAVUSTUKSET

Yleis- ja kohdeavustuksia ensisijaisesti haminalaisille kulttuurialan yhdistyksille ja ryhmille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille. Kohdeavustusta myönnetään sellaisten kulttuuritapahtumien ja hankkeiden toteutta-miseen, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu. Kohdeavustuksiin kuuluu myös kuntataiteilija-apuraha.

Kuntataiteilija-apuraha on tarkoitettu työskentelyyn taideprojekteissa kunnan osoittamien kohderyhmien parissa. Vuonna 2017 haemme Haminaan–kohtaamistenkaupunkiin yhteisötaiteilijaa.

Hakemuksessa tulee olla liitteenä työsuunnitelma ja ansioluettelo.

Kuntataiteilija-apurahaa voivat hakea vain ammattitaiteilijat. Taiteilijan kotikunnan ei tarvitse olla Hamina. Apurahan maksimikesto on 6 kk.

LIIKUNTA-AVUSTUKSET

Yleis- ja kohdeavustuksia ensisijaisesti haminalaisille urheilu- ja liikuntayhdistyksille. Liikunnan yleisavustuksia myönnettäessä huomioidaan erityisesti matalan kynnyksen liikuntatarjonta eri ikäisille.

Täytettävä myös erillinen piste- ja toimintataulukkolomake. Kohdeavustukset: koulutusavustukset, urheilija-koulutuksen valmennus, vuoden 2017 tapahtumat.

NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET

Yleis- ja kohdeavustuksia nuorisotoiminnan toteuttamiseen ensisijassa haminalaisille nuorisoyhdistyksille, nuorten toimintaryhmille sekä yhteisöille, joiden kohderyhmänä ovat nuoret. Kohdeavustuksiin kuuluvat koulutus- ja materiaalihankinnat.

TOIMITILA-AVUSTUKSET

Yhteisöillä on mahdollista hakea toimitila-avustusta oman toimintansa kannalta välttämättömien tilojen ylläpito tai vuokrauskustannuksiin.

Hakemuslomakkeen liitteenä toimitetaan aina toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017.

Hakemuslomakkeet kaupungin nettisivulta www.hamina.fi. Lomakkeet on palautettava liitteineen 31.3.2017 klo 15.30 mennessä sähköpostilla os. kirjaamo@hamina.fi. Paperimuotoinen hakemus toimitetaan kaupungin kirjaamoon Raatihuoneelle, Raatihuoneenkatu 1, PL 70, 49401 Hamina. Postitse lähetetyssä hakemuksessa viimeisen hakupäivän postileima riittää.

 

 

 

Kaikki uutiset löydät täältä