Perustettu 1653
Etusivu Asukkaat Liikunta ja vapaa-aika Liikuntakortti sosiaalisin perustein

Liikuntakortti sosiaalisin perustein

Haminan kaupunki haluaa tukea kuntalaisten liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia ja terveyden edistämistä tarjoamalla kuntalaisten käyttöön liikuntakortin, joka myönnetään sosiaalisin perustein. Kortin tavoitteena on mahdollistaa myös pienituloisten liikunnan harrastaminen kaupungin liikuntapaikoilla ja liikuntaryhmissä. Kortin tavoitteena on myös lisätä kaupunkilaisten sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta eli pitää kaupunkilaiset terveempinä.

Liikuntakorttia haetaan toimittamalla hakulomake sekä tuloselvityslomake liikuntapalveluihin. Liikuntakortit ovat henkilökohtaisia. Perheen vanhemmalle myönnettävä kortti oikeuttaa myös perheen alaikäiset lapset liikkumaan, lapset nimetään korttiin.

Sosiaalisin perustein myönnettävä liikuntakortti oikeuttaa uimiseen ja kuntosalikäynteihin erikseen ilmoitettavina aikoina uimahalleissa sekä Linnoituksen uimahallin, liikuntahallien ja Kellokallion kuntosaleissa. Se oikeuttaa myös osallistumiseen erikseen ilmoitettaviin kaupungin liikuntaryhmiin.

Kortin hinta on 60 € vuodessa aikuiselta, ja maksun voi jakaa kolmeen osaan.

KORTIN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon hakijan yksilöllinen, elämäntilanteeseen liittyvä liikunnan tarve ja hakijan bruttotulot.

Bruttotulorajat: 

-     henkilökohtainen liikuntakortti 1100 €/kk
-     lapsiperheessä:
2 henkilön perhe 1355 €/kk
3 henkilön perhe 1671 €/klk
4 henkilön perhe 1983 €/kk
5 henkilön perhe 2116 €/kk
6 henkilön perhe 2248 €/kk

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Päätös on aina henkilökohtainen ja tehdään vuodeksi kerrallaan.

HAKUMENETTELY

Liikuntakorttia sosiaalisin perustein haetaan kirjallisesti liikuntakortin hakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeita saa liikuntapalvelujen toimistosta, Haminan kaupungin wwwt-sivuilta ja kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä.

Hakemuksen liitteet:

tuloselvityslomake

  • Palkansaajalta tilinauhasta kopio. Jos tulo vaihtelee, lasketaan kuukausitulo kertymästä, vähintään puolen vuoden ajalta. Jos kertymää ei ole käytössä (uusi työsuhde), toimitetaan arvio kuukausituloista. Arviotietoja käytettäessä tulotiedot tarkistetaan takautuvasti.
  • Jäljennös päiväraha- ja/tai eläkepäätöksestä.
  • Liike-, ammatti- ja maatilatalouden tuloista on esitettävä kirjanpitoon perustuva luotettava selvitys viimeiseltä tilikaudelta.
  • Opiskelijalta opiskelutodistus ja jäljennös opiskeluun liittyvästä etuuspäätöksestä.
  • Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille, liitteeksi kopio maksutositteesta kuluvalta kuukaudelta.
  • halutessasi terveydenhuoltoalan ammattilaisen lausunto terveydentilasta

Hakemusta ei käsitellä, jos tarvittavat liitteet puuttuvat. Hakemus raukeaa kolmen (3) kuukauden kuluttua, jos tarvittavia liitteitä ei toimiteta pyynnöstä huolimatta.

Hakulomakkeisiin tästä

Kortti oikeuttaa osallistumaan myös kaupungin järjestämiin liikuntaryhmiin maksutta.