Perustettu 1653
Etusivu Asukkaat Kaavoitus ja rakentaminen Uusiutuvan energian mahdollisuudet_selvitys 2015

Uusiutuvan energian mahdollisuuksien selvityspaketti

Etelä-Kymenlaaksossa toteutettiin neljän kunnan (Kotka, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä) yhteisenä Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 18.6.2014-30.4.2015. Selvitys toteutettiin Kotkan kaupungin koordinoimana, ja siinä oli mukana useita eri asiantuntijoita.

Selvityksessä tarkasteltiin uusiutuvan energian käytön lisäämismahdollisuuksia niin yleisellä tasolla, kuin tarkemmissa kohteissa. Haminan osalta tarkempia kohteita olivat mm. Tervasaaren energiaratkaisu sekä muutamia kaupungin omia kiinteistöjä.

”Tervasaaren osalta potentiaalisimmaksi ratkaisuksi osoittautui se, että alue liitetään muuhun kaukolämpöverkkoon ja muualla Haminassa tuotetaan uusiutuvaan energiaan, kuten biokaasuun ja maalämpöön perustuvaa kaukolämpöä”, kertoo Kotkan kaupungilla työtä vetänyt, nykyään Cursor Oy:llä asiantuntijana toimiva Esa Partanen.

Projektissa tehtiin myös yleiskatsaus energian käytöstä Haminassa sekä uusiutuvan energian potentiaaleista. Keskeinen tuotos oli myös kaikille avoimet energiakartat aurinkoenergian sekä lämpökaivojen energiapotentiaalista.

”Projekti oli hyvä mm. siinä mielessä, että nyt Tervasaaren energiaratkaisussa päästiin vertailemaan laajasti eri vaihtoehtoja. Keskeinen tulos oli myös nähdä biokaasutuotteen hyvä kilpailukyky uusiutuvan energian lämmitysratkaisussa” toteaa puolestaan Haminan Energia Oy:n toimitusjohtaja Timo Toikka.

”Projekti tuotti paljon konkreettisia tuloksia uusiutuvasta energiasta monien hyödyksi. Haminan kaupunki tulee varmasti hyödyntämään projektin tuloksia niin Tervasaaren kehittämisessä uusiutuvan energian mallialueeksi kuin kaupungin omissa kiinteistöissä” kertoo Haminan teknisen toimen johtaja Matti Filppu, joka oli projektissa Haminan vastuuhenkilö.

Projektikuntien yhteinen lopputiedote (4.5.2015)
Motivan tiedote projektista

Seuraavassa on Haminaa koskevat raportit:

Projektin Haminaa koskeva yleisraportti
Haminan kaupunki, uusiutuvan energian kuntakatselmus - yleis- ja yhteenvetoraportti, Esa Partanen, Kotkan kaupunki / Cursor Oy  (30.4.2015 – korjattu 15.5.2015)

Energiakartat:
Keskeisin laajaa joukkoa palveleva projektin tuotos oli tuottaa uusiutuvasta energiasta karttasovelluksia Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun (http://karttapalvelu.kotka.fi/)

  • Geoenergiakartta ◦ Kartta kuvastaa alueiden alustavan luokituksen kalliolämmön hyödynnettävyyden kannalta, eli kuvastaa potentiaalia maalämpökaivoihin maaperän kannalta.
  • Aurinkoenergiapotentiaali olemassa olevilla kattopinnoilla. ◦ Luokituksessa huomioidaan kattopinnan suuntauksen lisäksi myös muiden rakennusten sekä puuston varjostuksen vaikutus.
  • Analyysissä on käytetty tuoreinta maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa (pääosin vuodelta 2008). Vuoden 2008 jälkeen rakennettujen kattopinnat näkyvät kartassa pääosin virheellisesti huonoina aurinkoenergiakohteina.

Energiakarttojen käyttöön vinkkejä:

  • Värikoodien selitteet sekä lisätiedot löytyvät Info-pallukkaa (i) painamalla (kartan oikeassa alakulmassa, kohdasta "Kartalla nyt" ko. kartan kohdalta)
  • Aurinkoenergiakarttaa kannattaa katsoa ilmakuvan kanssa ja geoenergiakarttaa joko opaskartan / ilmakuvan kanssa.

Seuraavassa energiakarttoihin liittyvät raportit, joissa mm. kuvataan tarkastelujen menetelmät:

Geoenergiapotentiaaliselvitys, GTK (17.12.2014)
Aurinkoenergiapotentiaaliselvitys, Sun Energia Oy (23.12.2014)

Muut Haminaa koskevat raportit:

Muiden kuntien raportit:
Kotka (www.kotka.fi/uusiutuvanenergiankuntakatselmus)
Virolahti (http://www.virolahti.fi/FI/Palvelut/Rakennusvalvonta/Energia/)
Miehikkälä (http://www.miehikkala.fi/FI/Palvelut/Rakennusvalvonta/Energia/)

Lisätietoja:
Esa Partanen, Asiantuntija, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, p. 040 190 2565, etunimi.sukunimi(a)cursor.fi
Matti Filppu, teknisen toimen johtaja, Haminan kaupunki, p.040 589 9852 , etunimi.sukunimi(a)hamina.fi

Yleistä uusiutuvan energian kuntakatselmuksista:
www.motiva.fi/kuntakatselmus