Perustettu 1653
Etusivu Asukkaat Kaavoitus ja rakentaminen Kaavoitus Yleiskaavoitus Vireillä olevat yleiskaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Nähtävillä olevien kaavojen asiakirjat ovat myös Haminan kaupungintalon asiakaspalvelussa, 1. krs, os Puistokatu 2 HAMINA, kaavoituksen ilmoitustaululla

Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaupunki suunnittelu, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fiSähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai telefax (05) 749 2610 tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi

Lisätietoja tarvittaessa antaa kaupunginarkkitehti Vesa Pohjola, p. 040 556 4260 

 

29
SUMMA - NEUVOTON - SALMI OSAYLEISKAAVAN MUUTOS
(NEUVOTTOMAN KYLÄSSÄ OSOITTEISSA MARINGINRANTA
16 JA 20 SEKÄ NIEMENPÄÄNTIE 40 JA VÄHÄPOHJANKUJA 4)

Muutoksen tarkoituksena on muuttaa Maringinrannassa kaksi lomarakennuspaikkaa kyläalueeksi mahdollistaen näillä vakituisen asumisen. Neuvottomanlahden itäpuolella  jo rakennettu rakennuspaikka sekä osa viereistä rakentamatonta tilaa on tarkoitus liittää puistoalueesta pientalovaltaiseen asuntoalueeseen sekä osa Vähäpohjassa sijaitsevasta maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta kyläalueeksi.

Yleiskaavan muutosehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Yleiskaavaselostus

Osayleiskaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 20.9. - 19.10.2017 Haminan asiakaspalvelussa, os. Puistokatu 2, HAMINA

Kaupunginvaltuusto on 7.11.2017  § 45 hyväksynyt osayleiskaavamuutoksen.

 


MÄNTLAHTI - PYÖTSAARI - RAKILA OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA
LAAJENNUS

Muutoksen tarkoituksena on mitoittaa lomarakennuspaikat rannoilla tasapuolisesti, rakentamisen ohjaaminen kyläalueilla ja tuulivoimatuotantoon soveltuvan alueen osoittaminen noin viidelle tuulivoimalalle.

Osayleiskaavan muutos- ja laajennusluonnos ovat olleet nähtävillä 21.11. - 20.12.2013 kaavoitusyksikössä, kaupungintalon 2 krs. os. Puistokatu 2 HAMINA

Yleiskaavaluonnoksen täydennetty versio julkaistaan heti sen valmistuttua.
 

 

HAMINAN LÄNSIOSAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA

Osayleiskaavalla on tarkoitus osoittaa rakennuspaikat tuulivoimaloille ja niitä palveleville huoltoteille ja sähköasemille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä Haminan kaupungintalon 2. kerroksessa, kaavoitusyksikössä 24.1. - 25.2.2013.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

 

HAMINAN KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVAN MUUTOS SOPENVUOREN ALUEELLA

Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa maa-ainesten oton lupahakemuksen käsittely ja myöhemmin ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton teollisuus- ja varastotoiminta.

Yleiskaavan muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen ovat olleet nähtävillä Haminan kaupungintalon 2. kerroksessa, kaavoituksen ilmoitustaululla 24.10. - 22.11.2012

Yleiskaavan muutosluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaavoittajan vastine OAS:sta annettuihin mielipiteisiin
Luontoselvitys
Ympäristö- ja maisemaselvitysluonnos
Viranomaisneuvottelun muistio 17.1.2012
Asukasillan muistio 29.10.2012

 

HAMINAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA, MYLLYKYLÄN KORKEUSKALLIODEN ALUEELLA

Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimaloiden sijoittaminen Korkeuskallioiden alueelle.

OAS on ollut nähtävillä Haminan kaupungintalon 2. kerroksessa, kaavoituksen ilmoitustaululla 25.4. - 24.5.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaava-alueen rajauskartta

 

HAMINAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA, ONKAMAAN HULKIANKANKAAN ALUEELLA

Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimaloiden sijoittaminen Hulkkiankankaan alueelle.

OAS on ollut nähtävillä Haminan kaupungintalon 2. kerroksessa, kaavoituksen ilmoitustaululla 25.4. - 24.5.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaava-alueen rajauskartta

 

VILNIEMEN TARKISTETTU OSAYLEISKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

Tekninen lautakunta on 12.5.2011 hyväksynyt tarkistetun oikeusvaikutteisen Vilniemen osayleiskaavan muutosehdotuksen ja asettanut sen  MRA 19 §:n mukaisesti uudelleen nähtäville 25.5. -  23.6.2011. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä Haminan kaupungintalon 2. kerroksessa, kaavoituksen ilmoitustaululla, osoitteessa Puistokatu 2, HAMINA

Mahdolliset muistutukset tulee lähettää viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä
osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai telefax (05) 749 2610 tai sähköposti  kanslia(at)hamina.fi

osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
osayleiskaavaselostus
osayleiskaavaehdotus
vastineet muistutuksiin
viranomaisneuvottelun 26.8.2011 muistio