Perustettu 1653
Etusivu Asukkaat Ikäihmisten palvelut Palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Kun kotona ei enää suoriudu ja palveluohjaaja on tehnyt päätöksen tehostetun palveluasumisen tarpeesta, asiakkaalla on mahdollisuus ostaa tehostettua palveluasumista yksityiseltä palveluntuottajalta kaupungin myöntämällä palvelusetelillä. Hän voi valita haluamansa palveluntuottajan Haminan kaupungin palvelusetelituottajiksi hyväksytyistä  tehostetun palveluasumisen yrittäjistä.

Palveluseteliä voi käyttää vain palvelutarpeen arvioinnissa todettuun hoivan ja hoidon maksuun. Palvelusetelillä ei voida maksaa muita palveluntuottajan tarjoamia palveluita.

Palveluseteli on euromääräinen riippuen asiakkaan nettotuloista. Palveluseteli on tarkoitettu kattamaan hoivasta aiheutuneet kustannukset. Vuokran, ruoan, lääkkeet ja muut tarvittavat palvelut asiakas maksaa itse.
 

Haku palveluseteliyrittäjäksi Hakulomake

Haminan  kaupungin perusturvan ikäihmisten palveluiden tulosalue  hakee yrityksiä tuottamaan palveluja vanhusasiakkaille, joille kaupunki on myöntänyt palvelusetelin tehostettuun palveluasumiseen.

Lisätietoja

palveluohjaaja Susanne Rantanen p. 040 503 4133
toimistosihteerit    Tiina Pekkarinen p. 040 199 1570
  Erja Salmela p. 040 199 1571