Perustettu 1653
Etusivu Asukkaat Asuminen ja ympäristö Ympäristöterveydenhuolto Terveydensuojelu

TERVEYDENSUOJELU

Asumisterveys

Asumisterveyteen kuuluvat asuntojen sekä päivähoito- ja koulutilojen, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet. Asunnon ja muun sisätilan tarkastus perustuu terveyden-suojelulakiin (763/1994). Terveydensuojelulain 27 §:n mukaan asunnon tai muun sisätilan sisäilman tulee olla puhdasta eivätkä kosteus, melu, ilmanvaihto, haju, pöly, valo, säteily, mikrobit tai muut tekijät saa aiheuttaa terveyshaittaa. Tarkastusta voi pyytää asukas, kiinteistön omistaja tai muu asianosainen.

Asunnon ja julkisten oleskelutilojen puutteista ja korjauksista tulisi olla ensisijaisesti yhteydessä kiinteistön isännöitsijään tai asunnon omistajaan, mikäli kyseessä on vuokra-asunto. Tällöin terveysvalvontaan voidaan ottaa yhteyttä, mikäli ilmoitettujen puutteiden johdosta ei ole ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin.

Terveydensuojeluviranomainen ei tee tarkastuksia tai lausuntoja liittyen asunnon myyntiin tai ostoon. Kuntoarvioiden tekeminen kuuluu yksityisille tahoille.

Lisätietoja sisätilojen terveyshaitoista

Lisätietoa:

Terveystarkastaja Harri Julkunen puh. 040 551 0016                                     Vs.terveystarkastaja Mikko Hautamäki puh. 0400 268 633       

Ilmoitusvelvolliset huoneistot ja toiminnot

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus terveydensuojelulain mukaisista huoneistoista / toiminnoista. Terveysvalvonta antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, käsittelee ilmoituksen ja tekee tarkastuksen 3 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ilmoituksen käsittelystä ja tarkastuksesta peritään ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Terveydensuojelulain mukaisia huoneistoja / toimintoja ovat:

  • Majoitushuoneistot
  • Kuntosalit, liikuntatilat, yleiset saunat, kylpylät, uimahallit, uimalat ja uimarannat
  • Päiväkodit, kerhotilat, koulut ja oppilaitokset
  • Vanhainkodit ym. hoitolaitokset ja vastaanottokeskukset
  • Solariumliikkeet, tatuointiliikkeet, kauneushoitolat ja muut
  • huoneistot, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä

Lisätietoa:

Vs. terveystarkastaja Mikko Hautamäki puh. 0400 268 633                                 Terveystarkastaja Harri Julkunen puh. 040 551 0016          

Talousvesi

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti vesilaitosten jakaman talousveden laatua. Jokaisella vesilaitoksella tulee olla valvontatutkimusohjelma, joka sisältää näytteenottosuunnitelman. Vesilaitos on vastuussa talousveden laatuvaatimusten täyttymisestä kiinteistön vesijohdon liittämiskohtaan saakka.

Vesilaitosten jakeluverkon ulkopuolella olevat pienet vesiyksiköt ja yksittäiset kotitaloudet vastaavat itse hankkimansa talousveden laadusta ja veden hankintaan käytettävästä järjestelmästä. Pienten vesiyksiköiden ja elintarvikealan yritysten oman kaivoveden laatua on valvottava säännöllisin tutkimuksin. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä myös yksittäisen kaivon veden tutkittavaksi, jos on syytä epäillä veden aiheuttavan terveyshaittaa.

Kaivon veden laatu olisi hyvä tutkituttaa kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan. Vesinäytepulloja on saatavissa Haminan kaupungin asiakaspalvelupisteestä ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14 (Puistokatu 2) ja terveystarkastajien toimistoilta. Vesinäytteet voi jättää Haminan kaupungin asiakaspalvelupisteeseen keskiviikkoisin klo 8-11, josta ne toimitetaan Kymen ympäristölaboratorioon maksutta. Vesitutkimukset ovat maksullisia, näytetutkimuksista voi kysyä terveystarkastajilta p. 05 749 2551 tai Kymen ympäristölaboratoriosta p. 05 544 3300.

Kaivoveden laatuun vaikuttavat muun muassa kaivon kunto ja hoito. Ohjeita kaivon tekemisestä ja kunnostuksesta löytyy esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen Internet-sivuilta.

Haminasta, Virolahdelta ja Miehikkälästä otetuista kaivovesinäytteissä on todettu korkeita fluoridipitoisuuksia. Talousveden fluoridipitoisuuden ylittyminen on yleinen ongelma lähes koko kymenlaaksossa. Kymenlaakso kuuluu rapakivialueeseen. Fluoridi on pieninä pitoisuuksina hampaille terveellistä, mutta korkeat fluoridipitoisuudet voivat aiheuttaa luuston haurastumista ja hampaiden laikkuuntumista. Erityisen haitallista liiallinen fluoridin saanti on lapsille, nuorille ja raskaana oleville. Fluoridia on mahdollista poistaa vedestä laimentamalla vettä tai vedenkäsittelylaitteistolla. Lisätietoa vedenkäsittelylaitteistosta löytyy Suomen ympäristökeskuksen sivuilta. Myös korkeita radonpitoisuuksia on todettu erityisesti alueen poravesikaivoissa. Poravesikaivoista suositellaan aina tutkittavaksi radon ja mikäli pitoisuudet ylittyvät on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Juomaveden radonpitoisuudesta lisätietoa löytyy STUKin sivuilta.  

Lisätietoa:

Terveystarkastaja Katja Lehtonen puh. 040 199 1270

Uimavesi

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti yleisen uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatua. Uimavesinäytteiden lukumäärä määräytyy pääasiassa kävijämäärän mukaan. Yleisten uimarantojen vedenlaatua seurataan uimakauden aikana säännöllisesti. Sekä uima-altaiden että yleisten uimarantojen vedenlaadun tulokset pidetään nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla. Myös talviuintipaikat kuuluvat valvonnan piiriin.

Lisätietoa:

Vs. terveystarkastaja Mikko Hautamäki puh. 0400 268 633